သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို - NG2K

Artist

Playlist

  • အနာဂါတ္နဲ႕    
  • ဘဝဆိုတာ    
  • ေဘးစကား    
  • ကိုယ္ရွင္းမယ္    
  • မင္းနဲ႕မခြဲ    
  • မိုးသည္းထဲ ပုန္းေရွာင္သူ    
  • ေပးဆပ္ခြင့္ (remix)    
  • သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို    
  • ဝဋ္ေၾကြးေတြေက်ပါရေစ    
  • ရူးသြပ္ျခင္း    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment