ေရႊလသာမွ - မာရဇၨ

Artist

Playlist

  • မ်က္ႏွာမရတဲ့သီခ်င္း    
  • ေရႊလသာမွ    
  • လုိက္ခဲ့ေတာ့    
  • စိတ္ေျဖသီခ်င္း    
  • ေၾကြမယ္မုိးမသည္းနဲ႔    
  • ေနညိဳခ်ိန္အေတြး    
  • ေ၀းကြာျခင္းကအတြင္းမွာ    
  • ရင္ဆုိင္စရာစြမ္းအားမရွိေတာ့လုိ႔ပါ    
  • လြမ္းေရး    
  • မနာလုိဘူး    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment