အေကာင္းတကာ့အေကာင္းဆံုးေတး ၂ - စိုင္းထီးဆိုင္

Artist

Playlist

 • တြဲကတဲ့ညကေလးတစ္ည  
 • အခ်စ္ဖိတ္စာ  
 • ေနရာတိုင္းမွာ  
 • ျမင့္မိုရ္မို႕လား  
 • အစားထိုးမရတဲ့ဆံုးရွံုးမွု  
 • ေမာင္မေနတတ္ဘူး  
 • ေမာင့္အရိုင္းပန္း  
 • ေမတၱာေရစုန္ေမွ်ာခဲ့သူ  
 • မင္းရွိမွပဲ  
 • ရာသီေျပာင္းခ်ိန္  
 • အားလံုးကိုေပ်ာ္ေစခ်င္သူ  

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment