ေပါက္တဲ့အိုး - ေအသင္ခ်ိဳေဆြ

Artist

Playlist

 • အၿပံဳးေလး    
 • ခ်စ္ဖူးခဲ့ၿပီ    
 • ကံေကာင္းတဲ့ခ်စ္သူ    
 • ကမ္းမျမင္ လမ္းမျမင္ - Feat. ၾကက္ဖ    
 • လမ္းမခြဲေၾကး - Feat. ၾသရသ    
 • ေလေျပ    
 • မင္းသမီး    
 • ေပါက္တဲ့အိုး    
 • ၿပိဳလဲေၾကကြဲ    
 • စိတ္ကူးရြက္ေၾကြ    
 • ရွုပ္ေထြးျခင္း - Feat. ရဲေလး    
 • ရပ္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment