အျဖဴေရာင္သီခ်င္း - ေဆာင္းဦးလႈိင္

Artist

Playlist

 • အျဖဴေရာင္သီခ်င္း  
 • ေနာင္တေတြအေၾကာင္း  
 • အခ်စ္ကအမွား  
 • တစ္ရက္ေတာ့ငိုပါ  
 • လြမ္းရယ္မေျပ  
 • ဂ်ဴလိုင္မိုး  
 • အခ်ိန္နဲ႔ေနရာ  
 • အစြန္းႏွစ္ဖက္မွာ  
 • ဒီဇင္ဘာည  
 • အဆင္မေျပလဲ  
 • အဆင္မေျပလဲ  

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment