အလွျပင္ထားပါ - လႈိင္ဦးေမာ္

Artist

Playlist

 • ေခါင္းမုိးစြန္းမွ အိမ္မက္မ်ား    
 • Classical ( တီးလံုး )    
 • ခ်စ္စရာေလးပါ    
 • ေသဆုံးသူ    
 • အလွျပင္ထားပါ    
 • ဘယ္လုိ    
 • Classical ( တီးလံုး )    
 • ေႏြရာသီ    
 • မာယာ    
 • Classical ( တီးလံုး )    
 • ခလုတ္တုိက္ဖူးစာ    
 • ျပန္လာအုံး    
 • ရလဒ္    
 • Classical ( တီးလံုး )    
 • အခ်စ္ေတြေပးပါ    
 • ေျပာပါ ေက်းဇူးျပဳ၍    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment