ကိုး - အငဲ

Artist

Playlist

 • ငရဲတစ္ပုိင္း    
 • မယုံႏုိင္ဘူး    
 • အမွတ္တရဒဏ္ရာ    
 • ဗ်ဴဟာ    
 • မီးမရွိဳ႕နဲ႕    
 • အိမ္မက္ပုံျပင္    
 • မုဆုိး    
 • ေနာက္ဆုံးမိနစ္    
 • ႀကိဳတင္ၾကံစည္မွု    
 • အိမ္    
 • ငါ့စိတ္နဲ႕ငါ    
 • ငါေသႏုိင္တယ္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment