တနဂၤေႏြမိုးေရစက္မ်ား - မိုးမိုး

Artist

Playlist

 • အသက္ - ၄၀    
 • မင္းနဲ႕ေတြ႕တိုင္း    
 • ျပန္ေတြးၾကည့္    
 • ေနာက္က်ရင္    
 • မင္း ဖုန္းပိတ္ထားတဲ့ည    
 • ေျဖၾကည့္မလား    
 • ငါမွားလား … မင္းမွန္လား    
 • အလုပ္ရႈပ္သူ    
 • မဟုတ္လို႕လား    
 • ေယာကၡမ    
 • ရွည္ၾကာလြန္းတဲ့ အခိုက္အတန္႕မ်ား    
 • Vampire    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment