အရင္တိုင္းထက္

Artists

Playlist

 • အရင္တိုင္းထက္ – ေကာင္းေကာင္း    
 • မင္းမရွိတဲ့ေန႕ – မီးႏို    
 • အေ၀းဆံုး – ခ်မ္းခ်မ္း    
 • လမ္းျပဦး – ဒီႀသ    
 • မင္းအတြက္အဆင္သင့္ – ေနေန    
 • မေပါင္းႏိုင္တဲ့အခ်စ္ – စေန    
 • ညရည္းစား – ခ်မ္းခ်မ္း    
 • မ်က္ရည္လက္နက္ – မီးႏို    
 • အခ်စ္ေရစက္ – ေအာင္ခန္႔ + ေနေန    
 • ျပန္ဆံုမယ့္တစ္ေန႔ – အိုင္းရင္း    
 • ေပးဆပ္အခ်စ္ – ေကာင္းေကာင္း    
 • ႏွလံုးသားအလွဆင္ေတး – ေနေန + ခ်မ္းခ်မ္း    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment