အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူ - ေက်ာ္ဟိန္း

Artist

Playlist

 • အဓိပၸါယ္ရွိေသာ လူ    
 • ျမင္ေသာ ငိုေသာ မ်က္လံုးမ်ား    
 • အမိန္႕    
 • သြားမယ္မတားနဲ႕    
 • ကမၻာေျမ ဖ်ားနာေနတယ္    
 • မီးထဲကလူသား    
 • ေမေမႏွင့္ အပ်င္းအထန္ ေဆြးေႏြးျခင္း    
 • ဘုရားႀကိဳက္ေအာင္ေန    
 • မသိလို႕ ေမးတာလား    
 • တခ်က္ေလာက္ ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ပါ    
 • နတၳိအခန္း    
 • တစ္ေယာက္တည္းလား    
 • အခ်စ္ေခၚသံ    
 • သခၤ်ဳိင္းထဲကအမွန္တရားမ်ား    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment