ေရာတယ္ေမႊတယ္ - သားစိုး

Artist

Playlist

 • စိန္ စိန္လားေမာင္တို ့    
 • ညီမေလးေရ    
 • ေပ်ာ္ရဲ႕လားကိုကိုေရ    
 • ေလ ေလလား မိုး မိုးလား    
 • ပါရာပါး    
 • ႏႊဲလို ့ေပ်ာ္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္    
 • ၀ဲေနတဲ့ ေရႊစြန္ညိဳ    
 • ထူး.. ထူးလို ့ေပ်ာ္    
 • ယံုၾကည္ေပးပါ    
 • ဘူးသီးႏုႏုမခူးရ    
 • အခ်စ္ကိုေတြ ့ၿပီလား    
 • ငါရင္ေတြခုန္ေနတယ္    
 • ငါ့ရည္းစားကို မင္းမမီဘူး    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment