တစ္ကယ္ဆိုရင္ ... အခ်စ္ပဲလိုတယ္ - ခ်မ္းခ်မ္း

image

Artist

Playlist

 • တစ္ခါတည္းခ်စ္ခ်င္လို႕ပါ    
 • ေနပါေစ    
 • မင္းရဲ႕အရိပ္ကေလး    
 • တကယ္ဆိုရင္ …အခ်စ္ပဲလိုတယ္    
 • ေမ့ေတာ့မေမ့ေသးဘူး    
 • ေမွ်ာ္လင့္ရင္း … ေဝး    
 • အခ်စ္စစ္စစ္နဲ႕ေတြ႕လား    
 • မင္းေၾကာင့္ရူး    
 • အခ်စ္ဒဏ္    
 • ဘယ္ကိုလဲ    
 • အားလံုးေသာအခ်စ္ေတြ နားလည္ေန    
 • ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment