ႀကိဳေနေတာ့

Artists

Playlist

 • အၿမဲတမ္း    
 • တစ္ယူသန္ ဝိညာဥ္    
 • ေလေျပညင္း    
 • ေရစက္မဆုံ    
 • ႀကိဳေနေတာ့    
 • ေနာက္ဆုံးခ်စ္ခြင့္    
 • စုိးရိမ္လုိ႔    
 • ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရဲ ႔အျဖစ္    
 • သူငယ္ခ်င္းတဲ့လား    
 • တမ္းတျခင္း    
 • ခ်စ္သူအလွ    
 • အရိပ္တစ္ခု ပုိင္ဆုိင္ျခင္း    
 • ရင္ထဲကမ    
 • ငါခြင့္လႊတ္တယ္    
 • ျပန္လာပါ    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment