ေကာင္မေလး - G ေလး

image

Artist

Playlist

 • ခိုးခ်စ္ရသူ    
 • အခ်စ္ဒဏ္ရာ    
 • ေကာင္မေလး    
 • အေတြးကမၻာ    
 • ေက်ာင္းသီခ်င္း    
 • ေဆြး    
 • မခ်စ္ေတာ့ဘူး    
 • မင္းအလွေၾကာင့္    
 • အလြမ္းရဲ႕ ဒ႑ာရီ    
 • အေမ    
 • ကိုလူၾကမ္း    
 • ေကာင္မေလး    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment