လက္လက္ကိုထလို႕ - ၂

image

Artists

Playlist

 • မဂၤလာပါ Hello - လႊမ္းပုိင္    
 • ငါ႔အနားနား - Snare    
 • စလုံးကခ်စ္သူ - 9 One    
 • အတူတူေပ်ာ္မယ္ - Bunny ျဖိဳး ၊ Feat: ေစတန္ ၊ Player-K    
 • ဘယ္မွာလဲ - မိစႏၵီ    
 • မိန္းမရုိင္း - G3    
 • ေဟး Lady - သားၾကီး ၊ Feat: သိန္းလင္းစုိး    
 • မ်က္ရည္လက္က်န္မရွိတဲ႔ဘ၀ - Hemale    
 • ငါ႔အတြက္တစ္ေနရာ - MHL ၊ Feat: Roll One ၊ ေဇရဲ    
 • အေျပာင္ေျမာက္ဆုံးလက္ရာ - G3    
 • ျပန္လာပါ - HTS Family    
 • မေမ့ႏိုင္ဘူး - နန္းျမတ္ျဖိဳးသင္း    
 • လႊမ္းပုိင္ဆုိတဲ႔ငါ - လႊမ္းပိုင္    
 • ေကာ္ဖီခ်စ္သူ - သိန္းလင္းစုိး    
 • နင္မရွိတဲ့ဘဝ - TPS ၊ Feat: Bunny ျဖိဳး    
 • ေကာင္းေသာသူ - Bulldogz ၊ Feat: Angel    
 • ငါေတာ့႐ူးျပီ - SBA Family    
 • မ - Demo    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment