ေမြးေန႔ - 9' Night - 2

image

Artists

Playlist

 • ေရြး - ရသ ၊ ဘိုေလး ၊ ခ်မ္းေအးဝင္း    
 • တစ္မ်ိဳးႀကီး - ခ်မ္းေအးဝင္း ၊ အိမ့္ခ်စ္    
 • ငါနင့္ကို မုန္း . ခ်စ္တယ္ - ဇင္မင္း ၊ ေဝယံ    
 • ေမြးေန႕ - ကိကိ ၊ Bunny ျဖိဳး    
 • မင္းအႀကိဳက္ ငါ့အႀကိဳက္ - N-ဇိုုင္း ၊ ၿဖိဳးေဝ    
 • အေဝးက - ဘိုေလး    
 • ဘယ္လိုေမ့ရမွာလဲ - ကိကိ ၊ MTD    
 • နိဂံုးခ်ဳပ္အခ်စ္ - ရသ ၊ ကိုဝိုင္း    
 • မုန္းေနလားေျပာ - Cyclone    
 • က - အနဂၢ    
 • အႀကီးႀကီး ... ေပ်ာ္တယ္ - Snare    
 • အရုပ္ - Ar - T    
 • မကဲပါနဲ႕ - One Way    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment