ေရႊ FM ပထမ ႏွစ္ပတ္လည္

Artists

Playlist

 • ျမတ္ႏုိးျခင္း - ရိန္မုိး    
 • စကားမစပ္ - Lလြန္းဝါ    
 • တမုိးေအာက္တေယာက္တည္း - ဟဲေလး    
 • အနားမွာမရွိလည္း - စည္သူလြင္    
 • ထားခဲ႔ႏုိင္တယ္ - လင္းလင္း    
 • မင္းသိလာဖုိ႔ - Dျဖိဳး    
 • Kiss Me - ခ်စ္သုေ၀    
 • မဆိုင္တဲ့လူ - ရတနာမုိင္    
 • ငွက္ကေလးသို႔ - ဆြီတီ    
 • ပုံျပင္ထဲက ကေလးေလး - ခ်မ္းခ်မ္း    
 • အစာသြပ္စကား - ေအသင္ခ်ိဳေဆြ    
 • ငါ့ဘဝ ငါ့အိမ္ဂ်ယ္ - ခင္စုစုလႈိင္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment