အမွန္တရား - လင္းလင္း

Artist

Playlist

  • ႐ုပ္ေသးလူ    
  • တကယ္ေဝးကြာျခင္း    
  • အေရွ႕ဘက္ေတာင္တန္းက တန္ေဆာင္တိုင္    
  • ေႏြအိပ္မက္ထဲ    
  • အ႐ုိးသားဆုံးစိတ္ကူး    
  • အမွန္တရား    
  • ရင္ဘတ္ထဲကမနက္ျဖန္    
  • ငါတုိ႕စိတ္ထားအလွတရား    
  • သူငယ္ခ်င္းမ်ား    
  • သုည    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment