ေကာင္းကင္ကလူ - ေကာင္းေကာင္း

Artist

Playlist

 • အေဖၚျပဳပါ    
 • အစားထိုးမရတဲ့အခ်စ္    
 • ဒူးေထာက္ေနမယ္    
 • ဂီတဘဝ    
 • ခဏလူ    
 • ေကာင္းကင္ကလူ    
 • ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္တဲ့သူမွာခ်စ္သူရွိတယ္    
 • မၾကင္နာသူသို႔    
 • မိုးနဲ႔အတူ    
 • ႏွလံုးသားဇာတ္ညႊန္း - Feat: မို႔မို႔လြင္    
 • ညီမေလး    
 • ပံုျပင္ေဟာင္း    
 • သူငယ္ခ်င္းအတြက္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment