သိပ္ခ်စ္တယ္ အရမ္းမုန္းတယ္ - ခ်မ္းခ်မ္း

image

Artist

Playlist

 • အခ်စ္ဦး    
 • တစ္ကယ္ပဲလဲနင္မခ်စ္ပဲနဲ႔    
 • အခ်ိန္မွီျပန္လာပါ    
 • သိပ္ခ်စ္တယ္အရမ္းမုန္းတယ္    
 • ဒီတစ္ခါေနာက္ဆံုးပဲ    
 • ခ်စ္သူ ( Soul Mate )    
 • မေန႔ကအခ်စ္    
 • ေသြးထြက္ပါေစ    
 • အရင္လိုခ်စ္ဆဲ … မင္းကို    
 • ဇာတ္သိမ္းသြားၿပီ    
 • မင္းမွမခ်စ္ပဲ    
 • ရင္မွာမင္းတစ္ေယာက္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment