ေရွာခ့္ - စႏၵီျမင့္လြင္

Artist

Playlist

 • လူညာႀကီး    
 • အနားနားရွိတဲ့အခိုက္    
 • ေရွာခ့္    
 • ခ်စ္ေနတုန္းပဲ    
 • မင္းကုသ    
 • ေပ်ာ္ပါေစ    
 • ေသခ်ာၿပီလား    
 • တဝဲလည္လည္    
 • အရာရာဟာေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ    
 • ေက်ာင္းပိတ္ရက္    
 • ေနာက္တစ္ေယာက္    
 • ရင္ခုန္ဆဲပဲ    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment