ဆယ္ပံုတစ္ပံု - သားၾကီး

Artist

Playlist

 • ေလထဲလႊင္႔လိုက္    
 • ႏွစ္ေယာက္တည္း    
 • အလြမ္းေတြ (Interlude)    
 • အလြမ္းေတြ (Part II)    
 • ဖုန္း    
 • အေဝးမွာ - Feat: သိန္းလင္းစိုး ၊ MHL    
 • ငါ႔ရဲ႕မိန္းကေလး - Feat: ဘူးသီး    
 • မင္းနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ    
 • မေဝးခ်င္ဘူး    
 • တေကာက္ေကာက္လိုက္မယ္ - Feat: Bobby Soxer    
 • အိမ္မက္မဟုတ္ပဲ    
 • ကိုယ္ေတာ္ရွိတယ္ (Bonus)    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment