ဆူးစူးသူ - ေနေန

Artist

Playlist

 • ရင္ခုန္သံပြင့္လင္းစို႕    
 • ဆူးစူးသူ    
 • ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေလး    
 • အခ်ိန္လြန္ၿပီးမွ    
 • သတိရေနတယ္    
 • ဒီည    
 • ဘာေႀကာင့္မ်ားမင္း    
 • နိဂံုး    
 • တိတ္တခိုးခ်စ္မိသူ    
 • ပင္လယ္ႀကီးေျပာေပးပါ    
 • ေကာင္းေလးတစ္ေယာက္အေႀကာင္း    
 • မရက္စက္ပါနဲ႕    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment