ပထမတန္း - Emotion

Artist

Playlist

  • ၾကိမ္စာရဲ႕အေဝး    
  • ညီမေလး    
  • ထားခဲ့လိုက္    
  • ေနရစ္ခဲ့ရျပီ    
  • ရက္စက္သူ    
  • ၾကယ္စင္ေလး    
  • အျဖဴေရာင္ေလးအတိုင္း    
  • ေရႊ    
  • ငယ္ငယ္တုန္းကအခ်စ္    
  • တစ္လြဲအမွန္တရား    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment