ခ်စ္သူေရြးမယ္ - စိုးျပည့္သဇင္

Artist

Playlist

 • ခ်စ္သူေရြးမယ္    
 • သိခ်င္သည္    
 • မင္းထားရစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္    
 • အျခားတစ္ဘက္က    
 • မိန္းကေလးမို႔    
 • နာက္မလုပ္နဲ႔ေတာ့    
 • အလြမ္းပဲေပးပါ    
 • အဆက္ျဖတ္လိုက္ေတာ့    
 • ျပန္ထြက္မသြားနဲ႔    
 • လိုရာေစ    
 • နင္ရက္စက္တယ္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment