ေလးေလးနက္နက္ - ေနာေနာ္

Artist

Playlist

 • ေက်နပ္တယ္    
 • ဒီထက္ပိုၿပီး    
 • ေလဟာနယ္    
 • ခဏမ်က္စိမွိတ္ၿပီး    
 • ညခ်စ္သူ    
 • ရိုးရိုးေလးပဲ    
 • အဆိပ္နဲ႔လူ    
 • မလာခ်င္ပါနဲ႔    
 • ဆံုးရွႈံး    
 • အသည္းကြဲမိုက္ကရိုဖုန္း    
 • စဥ္းစား    
 • မွားတယ္    
 • ေလးေလးနက္နက္    

2 Comments

author photo
MM Songs
Whatttttttttttttttttttttt?
author photo
Whatttttttttttttttttttttt?

Leave A Comment